Nguy cơ và xung đột

Giao dịch qua ngoại và qua dạng CDC rất nguy hiểm và không thích hợp cho mọi nhà đầu tư. Trước khi quyết định tham gia vào các giao dịch ngoại giao, bạn nên cẩn thận cân nhắc các mục tiêu đầu tư, kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro. Quan trọng nhất, nếu anh không chịu nổi mất mát, xin đừng đầu t ư vội vàng.

Bất kỳ giao dịch ngoại qua đối diện có những rủi ro đáng kể, bao gồm (nhưng không giới hạn) nhu cầu thủ đô an to àn, tín dụng, hạn chế bảo vệ pháp luật, và các yếu tố bất ổn của thị trường có thể ảnh hưởng lớn tới mức giá hay số lượng giao dịch của tiền tệ hay cặp tiền tệ.

Yêu cầu quỹ an ninh và quỹ an ninh

Để thương lượng CFO hay ngoại giao, anh cần phải kí một số quỹ như quỹ an to àn. Những quỹ an ninh thường liên quan tới một phần nhỏ trong giá trị hợp đồng tổng hợp. Ví dụ, một hợp đồng với tỉ lệ xoay chuyển của 1=$đòi hỏi một phần trăm giá trị hợp đồng như một quỹ an ninh. Điều đó có nghĩa là một sự thay đổi giá trị nhỏ có thể dẫn tới một thay đổi lớn trong giá trị của hợp đồng thương mại của bạn, điều có thể sẽ có lợi cho bạn hoặc có thể gây ra tổn thất lớn.

Anh có thể bị mất khoản đầu tư đầu tiên và sẽ phải thêm quỹ an ninh để giữ vững vị trí của mình. Nếu không đáp ứng được nhu cầu vốn có an to àn, vị trí của bạn sẽ bị buộc phải đóng cửa, và tổn thất sẽ do chính bạn gánh chịu.

phân tích thị trường

Bất cứ ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả, và các thông tin khác được phát hành trên website là bình luận thị trường chứ không phải ý kiến đầu tư. Bất cứ tổn thất nào, trực tiếp hay gián tiếp gây ra từ những thông tin đó, kể cả (nhưng không chỉ trong) mất lợi nhuận, đều miễn trách nhiệm.

Trang

Đã có những biện pháp thích đáng để đảm bảo sự chính xác của thông tin đó trên trang web. Nội dung thông tin của trang web có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không có thông báo.

Sẵn sàng chưa?

Hãy bắt đầu đăng ký tài khoản